Udržateľná mobilita a spoločenská zodpovednosť

Zameriavame sa na udržateľnú mobilitu

V spoločnosti Nomago berieme spoločenskú zodpovednosť veľmi vážne. Aktívne sa usilujeme o ochranu prírody a spoločnosť informujeme o dôležitosti čistého životného prostredia. Oblasť dopravných služieb sa rýchlo mení a teší nás, že trendy smerujú k inteligentnej ekologickej doprave a udržateľnej mobilite, čo má taktiež vplyv na očakávania našich cestujúcich. Snažíme sa čo najrýchlejšie prispôsobiť novým trendom a naše služby zosúladiť s mladšou generáciou cestujúcich, ktorá žije v rýchlom svete.

Podporujeme verejnú dopravu. Začni ju využívať aj ty!

Doprava čoraz viac zaťažuje životné prostredie. V Slovinsku viac ako 20 percent emisií skleníkových plynov spôsobujú práve dopravné prostriedky. Využívanie áut v mestách je príčinou takmer 40 percent emisií oxidu uhličitého, ktoré vznikajú z dopravy. Naším poslaním je preto neustále vyzývať spoločnosť k využívaniu alternatívnych spôsobov dopravy a znižovaniu emisií oxidu uhličitého.

V spoločnosti Nomago podporujeme nápady a návrhy, ktoré napomáhajú k využívaniu verejnej dopravy. Preto umožňujeme nákup cestovných lístkov v rámci projektov integrovanej verejnej dopravy, vďaka ktorej môžu cestujúci lacnejšie a jednoduchšie využívať kombinovanú dopravu. 

Certifikáty, ktoré dokazujú, že dodržiavame európske environmentálne normy

Sme hrdými držiteľmi certifikátu ISO 14001: 2015 pre osobnú dopravu, údržbu vozového parku, organizáciu a predaj turistických služieb. Teší nás, že naša dobre vykonaná práca bola ocenená certifikátom, no my naďalej upriamujeme svoju pozornosť na budúcnosť. Z toho dôvodu zásadne nakupujeme autobusy s minimálnym štandardom EURO 5 alebo 6. S cieľom splniť extrémne prísne požiadavky normy EURO 5 a ešte prísnejšie požiadavky normy EEV pre výfukové plyny, výrobca autobusov MAN vyvinul koncept MAN Pure Diesel. Vďaka uvedenej technológii nie je potrebná ďalšia spotrebu paliva a je veľmi úsporná v súvislosti s obstarávaním, prevádzkou a údržbou.  

Sme súčasťou významného projektu pre rozvoj ekologických mobilných technológií.

Spoločnosť Nomago spolu s ostatnými 40 strategickými partnermi podpísala záväzok spolupracovať na projekte Edison (Eco Driving Innovative Solutions and Networking). Týmto projektom Slovinsko vstupuje do globálneho rozvoja ekologických mobilných technológií a riešení do budúcnosti. Našou úlohou v rámci projektu je predovšetkým rozvoj a poskytovanie inteligentnej a ekologickej mobility v mestách.

Ekológia je dôležitá, nezabúdajme na ňu!

Snažíme sa, aby bol náš vozový park mladý a tým pádom šetrnejší k životnému prostrediu. Pravidelne sa staráme o jeho údržbu a čistotu, pretože to prináša minimálne dve výhody, ktorými sú dlhšia životnosť autobusu a vyššia spokojnosť cestujúcich. To, že ochranu životného prostredia berieme vážne, dokazuje aj skutočnosť, že pomocou špeciálnych odmasťovacích prostriedkov prispievame k ekologickému spracovaniu odpadových vôd. Pomocou investícií do nových autobusov vybavených motormi EURO znižujeme znečistenie životného prostredia a taktiež sme zapojení do projektov elektrických autobusov.Buď informovaný

Nenechaj si ujsť ďalšie akcie a dôležité novinky!

Si dobrodružný alebo bežný cestovateľ? V každom prípade pre teba pripravujeme aktuálne, zaujímavé a užitočné cestovateľské informácie, ktoré raz alebo dvakrát mesačne doručíme do tvojej poštovej schránky.